„პროექტ სერვისი XXI" ახორციელებს  საინჟინრო სისტემების საპროექტო სამუშაოებსა და შემდგომ ზედამხედველობას სამრეწველო, კომერციული, საზოგადოებრივი და კერძო სექტორისათვის.

შესრულებულ სამუშაოთა მაშტაბები, კვალიფიციური ინჟინერ პერსონალი, მოქნილი და დამკვეთზე ორიენტირებული მენეჯმენტი, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება, სანდო და ავტორიტეტული პარტნიორები, ის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია რომლითაც ჩვენი დამკვეთები თავს მშვიდად და დაცულად გრძნობენ.

„პროექტ სერვისი XXI" მუდმივად მზარდი და განვითარებადი კომპანიაა. მის მიერ დანერგილი თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიები, პარტნიორთა მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა, შესრულებული სამუშაოს მაშტაბები, შემდგომი წარმატებული განვითარების წინა პირობას ქმნის.

საქართველოში პირველი, „Hi-Tech” ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ობიექტი