ვთბ ბანკის ცენტრალური ფილიალი ჭანტურიას 14-ში


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • გენერატორი
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ავარიული განათება
    • საევაკუაციო განათება
    • მორიგე განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • გათბობა გაგრილების სისტემები
    • სავენტილაციო სისტემები
  • სუსტი დენები
   • სატელეფონო ქსელი
   • საინფორმაციო ქსელი
  • ცენტრალიზებული მართვის სისტემა (BMS)
   • ძაბვის მონიტორინგის სისტემა.
   • გენერატორების მონიტორინგის სისტემა.
   • განათების მართვის სისტემა.
   • ვენტილაციის მართვის სისტემა.
   • გათბობა გაგრილების მართვის სისტემა.
   • მექანიკური ნაწილის მონიტორინგის სისტემა