ტელეკომპანია იბერია


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემები
   • დამიწება
   • მეხამრიდი
   • ტექნოლოგიური დამიწება
   • პოტენციალის გათანაბრების სისტემა
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • სტაბილიზატორი
   • გენერატორი
   • უწყვეტი დენის წყარო
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • აღრიცხვის სისტემა
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ავარიული განათება
    • საევაკუაციო განათება
    • მორიგე განათება
    • დეკორატიული განათება
    • ფასადის განათება
    • ტერიტორიის განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • გათბობა გაგრილების სისტემები
    • სავენტილაციო სისტემები
    • სახანძრო ტუმბოები
  • სუსტი დენები
   • სატელეფონო ქსელი
   • საინფორმაციო ქსელი
   • სატელევიზიო სისტემა
   • გახმოვანების სისტემა
  • დაცვითი სისტემები
   • სახანძრო მაუწყებლობის სიტემა
   • ვიდეო მეთვალყურეობა
   • დაშვების სისტემა
   • დაცვის სიგნალიზაციის სისტემა
 • გათბობა, კონდიცირება და ვენტილაცია
  • გათბობა
   • მანქანა დანადგარები
   • გამათბობელი ხელსაწყოები.
   • მილგაყვანილობა
   • მართვის სისტემა
  • კონდიცირება
   • მანქანა დანადგარები
   • ფურნიტურა
   • მილგაყვანილობა
   • მართვის სისტემა
  • ვენტილაცია
   • მანქანა დანადგარები
   • ჰაერსატარები
   • ფურნიტურა
   • მართვის სისტემა
 • სანტექნიკური ნაწილი
  • კანალიზაცია
   • სანიაღვრე კანალიზაცია
   • ფეკალური კანალიზაცია
   • სადრენაჟო კანალიზაცია
  • წყალსადენი
   • სასმელი წყალსადენი
    • მილგაყვანილობა
    • რეზერუარები
    • ფურნიტურა
   • ცხელი წყლის სისტემა
    • მილგაყვანილობა
    • სატუმბო სადგური
    • ფურნიტურა
   • ხანძარ საწინააღმდეგო წყალსადენი
    • მილგაყვანილობა
    • სპლინკერები
    • სახანძრო კარადები
    • რეზერუარები
    • სატუმბო სადგური