საოფისე შენობა მარჯანიშვილის 150-ში


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • გენერატორი
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • აღრიცხვის სისტემა
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ავარიული განათება
    • საევაკუაციო განათება
    • დეკორატიული განათება
    • ფასადის განათება
    • ტერიტორიის განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • გათბობა გაგრილების სისტემები
    • სავენტილაციო სისტემები
  • სუსტი დენები
   • სატელეფონო ქსელი
   • საინფორმაციო ქსელი
   • სატელევიზიო სისტემა
  • დაცვითი სისტემები
   • სახანძრო მაუწყებლობის სიტემა
   • ვიდეო მეთვალყურეობა
   • დაშვების სისტემა
   • დაცვის სიგნალიზაციის სისტემა