მრავალფუნქციური კომპლექსი “REDIX” (ჭავჭავაძის გამზირზე)


  • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
    • დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემები
      • მეხამრიდი
      • პოტენციალის გათანაბრების სისტემა