მრავალფუნქციური კომპლექსი ყოფილი მერანის შენობა


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემები
   • დამიწება
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • კაბელირება 6-10 კვ
   • გამანაწილებელი ფარი 6-10 კვ
   • ტრანსფორმატორი
   • გენერატორი
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • აღრიცხვის სისტემა
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ავარიული განათება
    • საევაკუაციო განათება
    • მორიგე განათება
    • დეკორატიული განათება
    • ფასადის განათება
    • ტერიტორიის განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • გათბობა გაგრილების სისტემები
    • სავენტილაციო სისტემები
    • კვამლის გაწოვის სისტემა
    • წყლის რეზერუარი
    • სახანძრო ტუმბოები
  • სუსტი დენები
   • სატელეფონო ქსელი
   • საინფორმაციო ქსელი
   • სატელევიზიო სისტემა
   • გახმოვანების სისტემა
  • დაცვითი სისტემები
   • სახანძრო მაუწყებლობის სიტემა
 • სანტექნიკური ნაწილი
  • კანალიზაცია
   • სანიაღვრე კანალიზაცია
   • ფეკალური კანალიზაცია
   • სადრენაჟო კანალიზაცია
   • სამზარეულოს კანალიზაცია
   • სატუმბო სადგური
  • წყალსადენი
   • სასმელი წყალსადენი
    • მილგაყვანილობა
    • რეზერუარები
    • ფურნიტურა
   • ცხელი წყლის სისტემა
    • მილგაყვანილობა
    • სატუმბო სადგური
    • ფურნიტურა
   • ხანძარ საწინააღმდეგო წყალსადენი
    • მილგაყვანილობა
    • სპლინკერები
    • სახანძრო კარადები
    • რეზერუარები
    • სატუმბო სადგური
   • რეზერუარი
    • აუზის მილგაყვანილობა
    • საფილტრაციო
    • სატუმბო სადგური
    • გაუსნებოვნების სისტემა