მრავალფუნქციური კომპლექსი თამარაშვილის ქ.13-ში


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემები
   • დამიწება
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • კაბელირება 6-10 კვ
   • გამანაწილებელი ფარი 6-10 კვ
   • ტრანსფორმატორი
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • აღრიცხვის სისტემა
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ტერიტორიის განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • სავენტილაციო სისტემები
    • კვამლის გაწოვის სისტემა